Московские стройплощадки выходят из карантина

Штрафы за работу в карантин

Работодатель несет не только административную ответственность за неисполнение указаний в момент карантина, но и уголовную. Если работодатель вынуждал сотрудников к выходу на работу, игнорируя Указы Президента, трудинспекция штрафовала по ч. 1  ст. 5.27:

 • 1000 – 5000 руб.– на должностное лицо (ИП);
 • 30 000 – 50 000 руб.– на работодателя как на юр. лицо.

Также возможен мораторий на деятельность предприятия до 90 суток. При обстоятельствах нанесших вред, создавших опасность здоровью или повлекших гибель человека:

 • должностное лицо штрафуется за нарушение карантина в 2022 году до 0,5 млн. рублей (либо отстранение на 1-3 года),
 • ИП, юрлицо – до 1 млн. рублей (либо приостановление работы до 90 суток).

Работодателя могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коронавирусу по ст. 236 УК.

Уголовная ответственность за нарушение мер карантина

У³Ã¾Ã»Ã¾Ã²Ã½Ã¾ ýðúð÷ÃÂõüðàþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòõýýþÃÂÃÂàýðÃÂÃÂÃÂÿðõÃÂ, úþóôð ÿÃÂþÃÂøòþÿÃÂðòýþõ ÿþòõôõýøõ ÃÂþ÷ôðûþ ÃÂõðûÃÂýÃÂàÃÂóÃÂþ÷ÃÂ, þÿðÃÂýþÃÂÃÂàüðÃÂÃÂþòþóþ øýÃÂøÃÂøÃÂþòðýøàûÃÂôõù øûø ÿþòûõúûþ óøñõûàóÃÂðöôðý.

ÃÂþóôð ýõÃÂþñûÃÂôõýøõ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþóþ ÃÂõöøüð ÃÂÿþÃÂþñÃÂÃÂòÃÂõàÃÂòõûøÃÂõýøàøýÃÂøÃÂøÃÂþòðýýþÃÂÃÂø ÃÂÃÂõôø ýðÃÂõûõýøàøûø òþ÷ýøúðõàôþÿþûýøÃÂõûÃÂýðàÃÂóÃÂþ÷ð ÷ðñþûõòðõüþÃÂÃÂø, òÃÂÃÂÃÂÿðõàò ÃÂøûàÃÂóþûþòýþ-ÿÃÂðòþòðàÃÂÃÂ.236 ÃÂ.1, ÿÃÂø óøñõûø ÃÂõûþòõúð øýúÃÂøüøýøÃÂÃÂõÃÂÃÂàÃÂðÃÂÃÂà2.

ãóþûþòýþ ýðúð÷ÃÂõüðàþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòõýýþÃÂÃÂà÷ð ýõÃÂþñûÃÂôõýøõ ÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð ÿÃÂø úðÃÂðýÃÂøýõ:

ÃÂðÃÂÃÂÃÂõýøõ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúøàÿÃÂðòøû, ÿþòûõúÃÂõõ ÿþ ýõþÃÂÃÂþÃÂþöýþÃÂÃÂøàüðÃÂÃÂþòþõ ÷ðñþûõòðýøõàøûø þÃÂÃÂðòûõýøõ ûÃÂôõù ûøñþ ÃÂþ÷ôðòÃÂõõàÃÂóÃÂþ÷àýðÃÂÃÂÃÂÿûõýøàÃÂðúøàÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøù ýðúð÷ÃÂòðõÃÂÃÂà(ÃÂ.1 ÃÂÃÂ. 236 ãÃÂ):

 • ò÷ÃÂÃÂúðýøõ â 500-700àÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂñ.;
 • ûøñþ ò÷ÃÂÃÂúðýøõ ÷ðÃÂðñþÃÂúð, õÃÂûø þÃÂñÃÂòðõÃÂÃÂàýðúð÷ðýøõ ò ÿÃÂõôõûðà1 ôþ 1,5 ûõÃÂ;
 • ûøñþ øÃÂÿÃÂðòøÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂðñþÃÂàôþ 24 üõÃÂ.;
 • ûøñþ þÃÂÃÂÃÂÃÂðýõýøõ þà÷ðýøüðõüþù ôþûöýþÃÂÃÂø ò ÿÃÂõôõûðà1-3 ûõÃÂ;
 • ûøñþ þóÃÂðýøÃÂõýøõ ÃÂòþñþôàôþ 24 üõÃÂ.

ÃÂðÃÂÃÂÃÂõýøõ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúøàÿÃÂðòøû, ÿþòûõúÃÂõõ ÿþ ýõþÃÂÃÂþÃÂþöýþÃÂÃÂø ÃÂüõÃÂÃÂàÃÂõûþòõúð (ÃÂ.2 ÃÂÃÂ. 236 ãÃÂ):

 • ò÷ÃÂÃÂúðýøõ â 1 üûý.-2 üûý. ÃÂÃÂñ.;
 • ûøñþ þóÃÂðýøÃÂõýøõ ÃÂòþñþôàò ÿÃÂõôõûðà2-4 ûõÃÂ;
 • ûøñþ ÃÂÃÂÃÂðàÿÃÂø úðÃÂðýÃÂøýõ ò ÿÃÂõôõûðà÷ðÃÂðñþÃÂúð ÿÃÂø þÃÂñÃÂòðýøø ýðúð÷ðýøàþà12 ôþ 36 üõÃÂ.;
 • ûøñþ øÃÂÿÃÂðòøÃÂõûÃÂýÃÂõ üõÃÂþÿÃÂøÃÂÃÂøàò ÿÃÂõôõûðà3-5 ûõÃÂ;
 • ûøñþ ûøÃÂõýøõ ÃÂòþñþôàâ 3-5 ûõÃÂ.

ÃÂðÃÂÃÂÃÂõýøõ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøþûþóøÃÂõÃÂúøàÿÃÂðòøû, ÿþòûõúÃÂõõ ÿþ ýõþÃÂÃÂþÃÂþöýþÃÂÃÂø ÃÂüõÃÂÃÂàôòÃÂàøûø ñþûõõ ûøà(ÃÂ.3 ÃÂÃÂ. 236 ãÃÂ):

 • ÿÃÂøýÃÂôøÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂðñþÃÂàâ 4-5 ûõÃÂ;
 • ûøñþ ûøÃÂõýøõ ÃÂòþñþôàâ 5-7 ûõÃÂ.

Заболевшие и контактные – кто это

Update: Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала Постановление от 2 февраля 2022 г. № 4, и 6 февраля оно вступило в силу. Теперь все категории граждан, контактировавшие с заболевшими, больше не должны соблюдать карантин.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 2022 года № 2 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» содержало распоряжение заменить цифру «14» на цифру «7» в следующих частях основного документа:

 • в абзаце первом пункта 3.8 цифры;
 • в абзаце шестом пункта 4.2 цифры;
 • в абзаце втором пункта 4.2.1;
 • в абзаце третьем пункта 5.7.

Благодаря этому срок изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусом, и медицинского наблюдения за такими лицами был сокращен с 14 до 7 дней.

Определение круга контактных лиц уточняется в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 9 ноября 2021 г. № 29. В последней редакции санитарно-эпидемиологических правил имеется следующие положение:

Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.

Можно сделать вывод, что на 01.02 сокращение срока карантина до 7 дней касалось не вакцинированных граждан, контактировавших с диагностированными больными COVID-19, а также тех, у кого после контакта проявлялись симптомы коронавирусной инфекции.

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важно: в настоящее время все результаты тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе проведенных в коммерческих клиниках, направляются на сервис Госуслуг

Штрафы по камерам за нарушение карантина в Москве

Гражданам с подтвержденным коронавирусом вменена обязанность пользоваться приложением «Социальный мониторинг» на основании п. 12.4 №12-УМ. Московские органы власти ввели штраф за несоблюдение правил самоизоляции на основании установленных камер с целью идентификация личности. Но гражданам может быть выписан штраф только в том случае, когда при обработке информации соответствие фото-видео с оригиналом установлено на 100%. Однако погрешность фото-видеосъемки составляет около 15%. Помимо программной идентификации проводится двухэтапная сверка экспертами.

Если при обработке информации выявлено 100% соответствие, то гражданин привлекается к ответственности.

Президент анонсировал дату начала 1 этапа по снятию карантина в РФ

Режим изоляции действует практически во всех странах мира. В России истек 1-й месяц после введения ограничительных мер. Нестабильная ситуация с распространением коронавируса препятствует их полной отмене. Так Владимир Путин объявил о продлении карантина до 31 мая. С 12 мая начнут действовать меры, направленные на смягчение ограничений.

Умерло 1 625 больных, с подтвержденным диагнозом коронавирус. В других странах уровень смертности значительно выше. Болезнь унесла жизни более 25 000 человек в Великобритании, Испании и Италии. Статистика приведена для каждой страны в отдельности.

Согласно первому этапу отмены ограничений, деятельность возобновит строительная отрасль. Гражданам разрешат посещать спортивные площадки и парки. Начнут работать магазины, расположенные на открытом воздухе. Как и прежде, люди будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Меры позволят существенно снизить уровень безработицы в стране. Только в столице насчитывается более 500 000 человек, вынужденных оставаться дома из-за карантина.

Как изменится жизнь россиян с началом 3 этапа отмены карантинных мер

Туристические компании возобновят работу в последнюю очередь. Пандемия принесла наибольшие потери именно данной отрасли. Убытки вместе с компаниями подсчитывают и граждане страны. Из-за эпидемии, отпуск за пределами России пришлось отложить до лучших времен.

Экономистами ведется подсчет убытков, которые несут предприниматели всех уровней. Не все организации возобновят работу после 2-х месяцев карантина. Это означает, что они обанкротятся и покинут рынок.

По мнению главного инфекциониста России Елены Малинниковой, ждать спада эпидемии, следует в июне. До этого момента, число инфицированных коронавирусом людей будет увеличиваться. Вирус в последующем перерастет в сезонное заболевание, как грипп и ОРВИ. Полностью избавиться от него не представляется возможным.

Штрафы за нарушение карантина для индивидуальных предпринимателей в 2022 году

Случаи нарушений и величина штрафа за нарушение карантина ИП в 2022 году согласно ст. 6.3 КоАП РФ:

 • несоблюдение эпидемиологической среды, невыполнение предписаний в карантинное время, ЧС или создание риска распространения инфекции – от 50 000 до 150 000 рублей, приостановка деятельности до 90 суток;
 • нарушение предписаний надзорных органов в период карантина – от 30 000 до 50 000 рублей;
 • отсутствие последствий в результате действия/бездействия в режим карантина – от 50 000 до 150 000 рублей;
 • наличие последствий в результате действия/бездействия– от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП (наступает, когда наложен запрет на деятельность ИП в карантин, а предприниматель пренебрег ограничением):

 • отсутствие последствий – от 30 000 до 50 000 рублей.
 • наличие отягчающих последствий в период карантина – штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей.
 • повторное нарушение предусматривает наказание – 500 000 до 1 000 000 рублей.

Как происходит снятие ограничений в других странах мира

Города Европы, с относительно спокойной эпидемиологической обстановкой, постепенно снимают ограничения. Власти Германии возобновили работу магазинов и салонов. Немецкие школьники смогли снова приступить к учебе.

Ранее, Поляки посетившие: Германию, Чехию, Литву и Словакию должны были соблюдать обязательный карантин. Сейчас такой необходимости нет. Возобновилась работа отелей и мест общественного питания.

Для австрийцев действовал запрет на посещение престарелых родственников. На данный момент ограничение снято, и близкие люди снова могут встретиться. Единственное условие – соблюдение масочного режима. Студенты и выпускники Австрии вернулись к учебе.

Правительство Венгрии дало разрешение на работу общественного транспорта. Также поступили власти Португалии, Греции и Литвы. Основными мерами защиты от заражения Covid-19, остаются – ношение маски и соблюдение дистанции.

«Ковид, как прививка» — мнение Ксении Собчак об Омикроне

Введут ли локдаун из-за коронавируса в январе 2022 г.

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором выразила свое мнение по поводу «Омикрона». Девушка уверена, что новая модификация не опасна для людей. Она сравнила африканский штамм с прививкой для антиваксеров, которые не желают вакцинироваться.

По словам Собчак, Омикроном болеют крайне легко, и практически никогда не умирают.

Между тем, одна из подписчиц возразила Собчак. Она сказала, что около 70% ее знакомых, проживающих в Европе, уже переболели Ковидом. Это очень страшно, ведь «Омикроном» заражаются не только взрослые, но и дети.

Собчак осталась при своем мнении. Она продолжила настаивать на том, что «Омикрон» менее опасный, чем его предшественники «Дельта» или «Альфа».

Ранее Voennye-sanatorii.ru писал о том, будут ли россиян штрафовать за отсутствие прививки от Ковида до 300 тыс. рублей.

Эксперт рассказал об опасности Омикрона

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал об опасности «Омикрона». По его мнению, вирус начнет атаковать россиян в ближайшее время. Причем ущерб будет колоссальным.

Согласно располагаемой об Омикроне информации специалисты утверждают о том, что инкубационный период новой модификации уменьшен в несколько раз, а заразиться от одного чиха зараженного могут более 100 человек.

На сегодняшний день в США ежедневно фиксируется по 1,3 млн инфицированных. По предположениям Нетесова, если Омикрон начет активно распространятся в России, то россиянам стоит ожидать около полумиллиона зараженных каждые сутки. И это не предел.

Нуж­на ли само­изо­ля­ция — мне­ние врачей

Глав­ный врач мос­ков­ской соро­ко­вой боль­ни­цы в Ком­му­нар­ке заявил, что “Омик­рон” сей­час стал доми­ни­ру­ю­щим виру­сом в Рос­сии. Одна­ко, забо­ле­ва­ние про­те­ка­ет в лег­кой фор­ме. Сей­час нет тако­го боль­шо­го пото­ка людей на гос­пи­та­ли­за­цию. Мно­гие боле­ют дома под наблю­де­ни­ем участ­ко­вых вра­чей. На тера­пев­тов в поли­кли­ни­ках сей­час лег­ла основ­ная нагруз­ка.  В насто­я­щее вре­мя боль­шое вни­ма­ние надо уде­лить вопро­сам пере­за­груз­ки пер­вич­но­го зве­на медиков.

Недав­но про­шло засе­да­ние Комис­сии по здра­во­охра­не­нию, в ходе кото­рой был состав­лен план про­грам­мы по меди­цин­ской реа­би­ли­та­ции паци­ен­тов до 2026 года. По сло­вам Про­цен­ко, было услов­ле­но опе­ра­тив­но инфор­ми­ро­вать о ходе вопло­ще­ния про­грам­мы, соби­рая дан­ные непо­сред­ствен­но с мест ее реа­ли­за­ции. Пер­вое, что бро­си­лось в гла­за — это отсут­ствие доста­точ­но­го коли­че­ства средств для обу­че­ния меди­цин­ских работ­ни­ков. В новой про­грам­ме денег на это зало­же­но очень мало.

Читай­те также

«Нако­нец, отме­нят»: QR-кодов не будет с 1 фев­ра­ля 2022 года во всех реги­о­нах Рос­сии, прав­да или нет Ни для кого не сек­рет, что людей уже с ума сво­дят тре­бо­ва­ния предъ­явить QR-код. Его тре­бу­ют в транс­пор­те, кафе, мага­зи­нах и тор­го­вых цен­трах. Несмот­ря на то, что пре­зи­дент заявил, что вакцинация…

Штраф за несоблюдение правил поведения в режиме повышенной готовности (ПГ)

РµÃ¶Ã¸Ã¼ ÿþòÃÂÃÂõýýþù óþÃÂþòýþÃÂÃÂø þñÃÂÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàò ÃÂõàÃÂûÃÂÃÂðÃÂÃÂ, úþóôð ÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòÃÂõàòõÃÂþÃÂÃÂýþÃÂÃÂàÃÂóÃÂþ÷àçá, ð õóþ ýðÃÂÃÂÃÂõýøõ ýðúð÷ÃÂõüþ ÿþ ÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂü 6.3 ø 20.6.1 ÃÂþÃÂÃÂ.

àýðÃÂÃÂÃÂõýøÃÂü ÃÂõöøüð ÿþòÃÂÃÂõýýþù óþÃÂþòýþÃÂÃÂø þÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ:

 • ýõÃÂþñûÃÂôõýøõ ÃÂðýøÃÂðÃÂýþ-ÃÂÿøôõüøÃÂõÃÂúøàÃÂÃÂûþòøù;
 • ÃÂúûþýõýøõ þàûõÃÂõýøÃÂ;
 • ÿÃÂøñÃÂÃÂøõ ýð ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøààä ø÷ ÃÂÿøôõüøÃÂõÃÂúø ýõñûðóþÿþûÃÂÃÂýÃÂàÃÂÃÂÃÂðý;
 • ýõòÃÂÿþûýõýøõ ÿÃÂþÃÂøòþÃÂÿøôõüøÃÂõÃÂúøàÃÂÃÂõñþòðýøù.

ÃÂûàÃÂÃÂþÃÂýõýøàÃÂð÷üõÃÂð ÃÂÃÂÃÂðÃÂð, ÃÂûõôÃÂõàþñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàú ÃÂðñûøÃÂõ òÃÂÃÂõ (ò ÿÃÂýúÃÂõ àð÷üõÃÂàÃÂÃÂÃÂðÃÂð ÷ð úðÃÂðýÃÂøý).

Штраф за выход из дома на карантине

НµÃ¾Ã±Ã¾ÃÂýþòðýýÃÂù òÃÂÃÂþô ø÷ ôþüð òþ òÃÂõüàúðÃÂðýÃÂøýð, ÃÂþ õÃÂÃÂàýõÃÂþñûÃÂôõýøõ ÃÂõöøüð ÃÂðüþø÷þûÃÂÃÂøø òûõÃÂõà÷ð ÃÂþñþù ò÷ÃÂÃÂúðýøõ ÿþ ÃÂÃÂ. 20.6.1 ÃÂþÃÂÃÂ, ÃÂðÃÂÃÂõýøòðõÃÂÃÂàúðú ÿþÃÂÃÂóðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþ ýð þñÃÂõÃÂÃÂòõýýÃÂù ÿþÃÂÃÂôþú ø ñõ÷þÿðÃÂýþÃÂÃÂàø ýðúð÷ÃÂòðõÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂðÃÂþü ò 2022 óþôÃÂ:

 • þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòøõ ÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøù ÿÃÂø ýõÃÂþñûÃÂôõýøø ÃÂÃÂûþòøù ÃÂðüþø÷þûÃÂÃÂøø â 1-30 ÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂñ. ýð ÃÂø÷øÃÂõÃÂúøàûøÃÂ.
 • ýðûøÃÂøõ ÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøù òÃÂûõôÃÂÃÂòøõ ýõÃÂþñûÃÂôõýøàÃÂÃÂûþòøù ÃÂðüþø÷þûÃÂÃÂøø â 15-50 ÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂñ.
 • ýõþôýþúÃÂðÃÂýþõ ýõÃÂþñûÃÂôõýøõ ÃÂÃÂûþòøù ÃÂðüþø÷þûÃÂÃÂøø â 15-50 ÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂñ.

Кто вправе отслеживать соблюдение карантина и режима самоизоляции

Основным органом, возглавившим борьбу с пандемией в России, стал Роспотребнадзор.

Порядок отслеживания соблюдения гражданами изоляции устанавливается в каждом отдельном регионе самостоятельно. Кроме того, что конкретно делать каждому человеку с коронавирусом, сильно зависит от политики противокоронавирусного штаба поликлиники, к которой он приписан, и множества других факторов. Большое влияние в том, как отслеживают соблюдение гражданами изоляции, имеет и региональный Роспотребнадзор.

В целом не является преувеличением утверждение, что никакой общепринятой, понятной и структурированной системы, как отслеживают самоизоляцию при коронавирусе в России, нет: общеобязательного порядка Роспотребнадзор не разработал.

Как правило, если человек получил положительный ПЦР-тест на коронавирус, то информация о нем поступает в региональный Роспотребнадзор. Оттуда гражданину обязаны позвонить, осведомиться о его состоянии, сообщить о необходимости соблюдать карантин, отслеживать состояние организма и, при необходимости, вызывать врача.

Затем информацию о больном Роспотребнадзор передает в районную поликлинику, откуда к пациенту приходит врач, берет тест на коронавирус, по его результатам решается, посадят ли на карантин по коронавирусу этого человека, и отслеживается его состояние. Позднее, через несколько дней, оттуда же к человеку придет специалист для повторного забора анализа. На период пребывания в изоляции поликлиника оформляет гражданину больничный.

Помимо очного контроля, сотрудники поликлиники или Роспотребнадзора вправе позвонить больному, чтобы убедиться, что он дома и состояние его стабильно. Известны случаи, когда и сотрудники полиции совершали обходы по адресам больных и отслеживали соблюдение ими режима изоляции. Однако единого порядка, как проверяют тех, кто дома на карантине по коронавирусу, сотрудники этих организаций, нет — все зависит от организации контроля пациентов в регионе в целом и в конкретной поликлинике в частности. Более того, имеет значение и загруженность медучреждения в данный момент.

В некоторых регионах разработаны и внедрены специальные мобильные приложения, с помощью которых отслеживают местоположение лица. Информация с приложения поступает в контролирующие органы, в частности в Роспотребнадзор.

Таким образом, четкий перечень органов, которые отслеживают лиц на карантине, сформулировать сложно. К ним относится и Роспотребнадзор, и поликлиники, и даже полиция.

На практике отзывы о том, как Роспотребнадзор проверяет самоизоляцию на дому, от граждан нелестные. Нередки случаи, когда Роспотребнадзор и специалисты поликлиник противоречат друг другу относительно момента начала и окончания карантина и порядка, по которому они отслеживают больных: мобильные приложения фиксируют нарушения, которых не было.

Вся эта неразбериха приводит к тому, что человек сидит на больничном дольше, чем следовало бы, и получает необоснованные штрафы.

Более того, в ряде регионов сообщается о том, что поликлиники настаивают на самостоятельной явке к ним граждан, подозревающих у себя коронавирус. Это требование связано в том числе с большой загруженностью врачей и сильной нехваткой временных и людских ресурсов. Однако такое требование совершенно не сочетается с понятием карантина: потенциально зараженным гражданам предлагается не просто покинуть дом, но и посетить поликлинику, где, кроме них, присутствует огромное количество людей.

Что дума­ют в Крем­ле по пово­ду само­изо­ля­ции в феврале

В ходе обще­ния с жур­на­ли­ста­ми пресс-сек­ре­тарь пре­зи­ден­та Дмит­рий Пес­ков дал исчер­пы­ва­ю­щие отве­ты на ряд вопросов.

 • Во-пер­вых, он заве­рил, что вопрос вве­де­ния лок­дау­на на тер­ри­то­рии Рос­сии в Крем­ле не рас­смат­ри­ва­ют и не пла­ни­ру­ют рас­смат­ри­вать. Интер­нет-поль­зо­ва­те­ли пред­ска­зы­ва­ли это собы­тие с 7 февраля.
 • Во-вто­рых, Пес­ков выра­зил огор­че­ние в свя­зи с недав­ни­ми дан­ны­ми Рос­ста­та о есте­ствен­ной убы­ли насе­ле­ния за 2021 год, при­чи­ной кото­рой стал всем извест­ный вирус. Одна­ко, пресс-сек­ре­тарь отме­тил, что меры, кото­рые при­ни­ма­ют­ся пра­ви­тель­ством для борь­бы с эпи­де­ми­ей очень эффек­тив­ны, систе­ма здра­во­охра­не­ния нахо­дит­ся в состо­я­нии посто­ян­ной моби­ли­за­ции. Вме­сте с тем поли­тик отме­тил, что пред­сто­ит разо­брать­ся до кон­ца  в истин­ных при­чи­нах такой высо­кой смертности.
 • В‑третьих, как это сей­час при­ня­то, Пес­ков напом­нил о важ­но­сти вак­ци­на­ции от COVID-19. Уве­ли­чив порог есте­ствен­но­го имму­ни­те­та и при­об­ре­тен­но­го в ходе при­ви­вок, мож­но будет оста­но­вить есте­ствен­ную убыль населения.

В поне­дель­ник 31 янва­ря в рос­сий­ские боль­ни­цы посту­пи­ло чуть боль­ше 9 тысяч чело­век, зара­жен­ных новым штаммом.

Почему в карантин нужно сидеть дома именно 14 дней

Продолжительность самоизоляции – 14 дней, это инкубационный период коронавирусной инфекции – признаки инфицирования могут проявиться в двухнедельный срок. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем, соответственно, необходимо максимально ограничить социальные контакты, общение.

Самоизоляция завершается при соблюдении двух условий – отсутствуют признаки болезни, результат лабораторных исследований отрицательный (материал берут на десятый день самоизоляции). В этом случае человек безопасен для общества.

Как общаться с друзьями и родными

Под строгим запретом личные встречи, прогулки на улице. Единственно доступная форма общения на период карантина – дистанционная, в любой момент можно позвонить человеку по телефону, с помощью видеосвязи.

Что делать с мусором

Правилами карантина разрешено бывать на улице, но в случае необходимости – вынести мусор, погулять с домашними питомцами. На тех, кто придерживается самоизоляции, правило не распространяется – люди должны 2 недели провести дома. Мусор упаковывают в двойные пакеты, выставляют за пределы дома (квартиры).

Попросить выбросить отходы можно друзей, соседей или родственников, которым не нужно придерживаться режима самоизоляции. Также подобные услуги оказывают общественные организации и волонтеры.

Что будет, если я не соблюдал или нарушил карантин

Все граждане России, соблюдающие режим самоизоляции, находятся под медицинским наблюдением, для этого применяются электронные устройства и технические средства. Каждый день измеряется температура. Спустя 10 дней проводят забор материала для повторно исследования – мазок из ротовой полости, носа.

Если человек нарушает режим самоизоляции, его переводят в инфекционное отделение местной больницы.

Как понять, что карантин закончился

Продолжительность самоизоляции 14 дней, заканчиваются карантинные меры только при условии, что у человека нет симптоматики, характерной для коронавируса, тест отрицательный.

Важно! Двухнедельный карантин – обязательное требование для всех туристов, которые приезжают из-за границы, в первую очередь, из стран с высоким процентом зараженных

Штрафы за нарушение для граждан (физических лиц)

Внесенные дополнения в правовые акты предусматривают штрафные санкции на физические лица.

Случаи нарушений и величина денежных взысканий в ч. 2 ст. 6.3 КоАП:

 • несоблюдение санитарных условий, игнорирование указаний в период чрезвычайной ситуации, создание риска заражений (например, нарушение самоизоляции) – достигает от 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб.;
 • невыполнение предписаний и решений санитарных надзорных органов – от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Если в результате действия/бездействия гражданину нанесен урон здоровью человека или по факту наступила гибель, вменяется наказание по ч.3 ст. 6.3КоАП. Сумму взысканий устанавливает суд в зависимости от тяжести содеянного, уровня общественной опасности, наличия смягчающих и отягчающих последствий, других факторов:

 • отсутствие отягчающих последствий –15 000-40 000 руб.
 • наличие отягчающих последствий – 150 000-300 000 руб.

По ст. 20.6.1 КоАП гражданам может быть вменено наказание за игнорирование условий поведения при введении режима повышенной готовности в районе, на котором присутствует предполагаемая опасность появления опасной ситуации:

 • при отсутствии отягчающих последствий – 1 000- 30 000 руб.
 • при наличии отягчающих обстоятельств – 15 000- 50 000 руб.
 • повторное нарушение гражданами – 15 000-50 000 руб.

Наказание за нахождение без маски на лице в общественном месте также предусмотрено ст. 6.3 и 20.6. 1 КоАП РФ:

 • В соответствии с положениями ч.1 1 ст. 6.3 КоАП РФ Физлицу грозит штраф от 100 до 500 руб (предупреждение в первый раз);
 • Если нарушение будет квалифицировано нарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), то Физлицу грозит (ч. 1) предупреждение или штраф (сумма штрафа за отсутствие маски и перчаток от 1 000 до 30 000 руб).

Что отслеживает Роспотребнадзор и другие органы

С началом мировой эпидемии коронавируса в повседневный лексикон российских граждан плотно вошло несколько новых терминов, в том числе понятия карантина и самоизоляции. Они не тождественны друг другу.

Карантин предполагает режим строгой изоляции гражданина от внешнего мира, правила карантина по контакту с коронавирусом предполагают, что лицо не контактирует ни с кем, кроме медицинских работников и ограниченного круга лиц, которые находятся на изоляции вместе с ним. При этом местом изоляции выступают как жилье пациента, если тяжесть течения его заболевания это позволяет, так и стационар.

Если говорить о том, кто должен быть на карантине по коронавирусу, то это лица, имеющие подтвержденный диагноз COVID-19 или контактирующие с больным, а также граждане, прибывшие в РФ из заграничной поездки и не получившие отрицательного теста на коронавирус. За его соблюдением следят Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы

Важно понимать, сколько дней карантин по ковиду у контактных — 14 дней, если по истечении этого срока у человека не появилось тревожных симптомов, то он вправе прервать карантин

ВАЖНО!

Суть полной изоляции состоит в том, чтобы не допустить заражения других лиц от больного ковидом пациента, поэтому нарушать ее строго запрещается. Отсюда ответ на вопрос, в каких случаях можно выходить из дома при карантине — ни в каких, полная изоляция от здоровых людей — это то, ради чего карантин придуман.

В отличие от карантина, самоизоляция — это добровольный режим, которого вправе придерживаться здоровые люди. Самоизоляция предполагает максимальное сокращение социальных контактов — чем меньше человек общается с другими людьми, тем меньше риск заражения и, соответственно, передачи коронавируса дальше. Добровольная самоизоляция — это мера, с помощью которой каждый человек имеет возможность препятствовать распространению вируса. Чем больше людей добровольно сокращают имеющиеся у них контакты, тем больше шансов у всего общества победить пандемию.

Самоизоляция — дело добровольное, ее соблюдение не контролируют ни Роспотребнадзор, ни другие органы.

Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы отслеживают:

 • соблюдение карантина лицами, которым он официально предписан;
 • соблюдение противоэпидемиологических норм, которые введены в конкретном регионе РФ. В частности, в разные периоды эпидемии устанавливались различные ограничительные меры — например, ограничивалось время работы заведений общепита. Очередной такой период наступает в конце октября 2021 года — в разных городах страны утраиваются рейды для выявления нарушителей масочного режима, с 30 октября объявлен общефедеральный режим нерабочих дней, а организации культуры, отдыха, кафе и рестораны планируется закрыть сначала полностью, а затем ограничить доступ в них невакцинированных людей.

Кто должен соблюдать карантин

Человек обязан находится на строгом карантине в таких ситуациях:

 1. При контакте с инфицированным COVID-19. Ограничения накладываются на всех людей, которые встречались с заболевшим, независимо от длительности контакта.
 2. При возвращении из зарубежной поездки. Изоляция назначается для всех туристов, вернувшихся из-за границы, независимо от наличия в стране пребывания коронавирусной инфекции.
 3. При совместном проживании с вернувшимся из-за рубежа. Единственный вариант для родственников, который поможет избежать карантина, — не встречаться с прибывшим. В таком случае турист из аэропорта сразу направляется в обсервационное учреждение.

В Москве установлены более строгие стандарты. Помимо указанных категорий под карантин подпадают все москвичи старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Я болею, что делать

В случае получения положительного теста на COVID-19 рекомендуется следующий алгоритм действий.

Если тест проводился в частной лаборатории:

 1. Сообщить о результате теста в поликлинику по месту жительства, вызвать врача для осмотра, назначения лечения и дальнейшего обследования.
 2. Уведомить о результате теста работодателя, классного руководителя детей (для учащихся),
 3. Уведомить медицинское учреждение (если вы проходите лечение, и в это время получили положительный результат исследования).
 4. Соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней (для совершения покупок и бытовой помощи, например, вынос мусора, или выгула собаки – следует попросить помощи родных, друзей, или волонтеров).
 5. Максимально ограничить контакты с совместно проживающими и предпринять меры профилактики (отдельная посуда, масочный режим, дезинфекция, проветривание, и т.д.).

На данный момент поступление на Госуслуги положительного результата теста означает, что информация будет направлена в Роспотребнадзор, который, в свою очередь, проинформирует медицинское учреждение. В течение некоторого времени с вами свяжутся представители оперативного штаба, а также врач. При появлении критических симптомов и сильного ухудшения состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Если тест назначал врач медучреждения:

Следует выполнять все вышеописанные шаги, начиная со второго. При ухудшении состояния (высокая температура, появление одышкии т.д.) – сообщить врачу.

Комментарии экспертов

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов полностью поддерживает введенные меры. В марте он побывал в Китае, где ознакомился с карантинными мерами и особенностями противодействия вирусу. По мнению специалиста, борьба с эпидемией в Китае стала возможна благодаря правильному поведению населения. 

“Вот эта тотальная дисциплина, выполнение элементарных санитарно-гигиенических предписаний, изоляционных мероприятий, строгое соблюдение карантинных мероприятий — все это дало свои плоды”, — сказал Александр Семенов в интервью, опубликованном в “Российской газете”.

Дорогой читатель, мы собрали всю самую важную и актуальную информацию о COVID-19 на 1 странице — главное о коронавирусе.Также, доступна актуальная статистика по: России, Москве, Подмосковью и городам, СпБ и всем регионам РФ и странам мира.

Жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина

Власти Китая снимают ограничения – к работе возвращаются все отрасли экономики. В провинции Хубей объявили, что угроза, связанная с коронавирусом, осталась позади. В течение последних суток не было зафиксировано новых случаев заболевания. Эпидемиологическая обстановка нормализовалась на всей территории Китая. Согласно официальным данным, государству удалось подавить пандемию. Для всего остального мира, борьба с вирусом продолжается.

Привычная жизнь вернулась в Китай. Жители страны вышли на работу, навещают родственников и друзей, путешествуют. Маховик экономики постепенно набирает обороты.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий